ویپ

راه اندازی ویپ

ویپ
ویپ کلمه ای مطرح شده در دنیای ارتباطات تلفنی بر بستر شبکه های کامپیوتری و اینترنت است. ویپ مخفف کلمه Voice over ip به معنای انتقال صدا بر بستر IP می باشد که در دنیای پر از ارتباطات امروزه ما از نظر اقتصادی بسیار به صرفه بوده و مزایای خاص خود را دارد.
شما در این سیستم می توانید با حداقل امکانات یک شبکه ویپ راه اندازی کرده و از مزایای آن استفاده کنید. برای راه اندازی یک سرور ویپ کافی است که مراحل نصب الستیکس را به درستی طی کرده و سرور را نصب کنید در ادامه با استفاده از گوشی های تلفن IP Phoneمی توانید یک شبکه داخلی راه اندازی کنید اما چنانچه قصد خرید تجهیزات ندارید می توانید پس ازدانلود نرم افزارهای کاربری ویپ با نصب نرم افزارهایی مانند Zoiper شبکه ای ارتباطی بر پایه نرم افزار ایجاد کنید. حال میتوان به ویژگی ها و مزایای ویپ در این شبکه اشاره کرد
 • پشتیبانی از زبان فارسی
 • استفاده از خطوط ثابت بروی موبایل
 • دریافت فکس(PDF)
 • انتقال تماس
 • تنظیم ساعات پاسخگوئی
 • افزودن تلفن گویا
 • مانیتورینگ تماس ها
 • ضبط مکالمات
 • و …
چنانچه قصد استفاده از این امکانات را دارید می توانید آخرین نسخه الستیکس را دانلود و نصب کنید.همچنین از آموزش الستیکس و ویپ برای پیاده سازی استفاده نمایید.
چنانچه مشکلی در مراحل نصب و کانفیگ دارید میتوانید از پشتیبانی ویپ و الستیکس وانجمن تخصصی استفاده کنید.


[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : پیوندها
ن : Admin
ت : دوشنبه, ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
پنل مدیریت الستیکس

پنل مدیریت الستیکس

پنل مدیریتی الستیکس پنلی که از طریق  مرورگر وب می توان به آن وارد شد و کلیه تنظیمات مربوط به سرور را از طریق آن انجام داد.

جهت ورود به پنل مدیریتی در مرورگر ادرس IP سرور الستیکس را وارد و با زدن دکمه اینتر وارد صفحه لاگین شوید. در این زمان شما با خطا عدم اطمینان از امنیت مواجه می شوید که میتوانید با استفاده از گزینه Not Recommended از خطا چشم پوشی کرده و وارد پنل مدیریتی شوید.
برای ورود شما باید یوزر را Admin و برای پسورد همان پسورد Root که در زمان لاگین به محیط کامند سرور وارد کرده اید را وارد نمایید.

حال شما با تصویری مانند بالا روبه رو می شوید:

پنل مدیریتی الستیکس شامل گزینه های زیادی از قبیل :

 • امکان مدیریت سخت افزار سرور
 • امکان انجام کلیه تنظیمات مربوط به سرور  و کانفیگ کامل
 • امکان ورود به محیط PBX
 • امکان مدیریت کاربران
 • امکان مانیتورینگ کلیه تماس های ورودی و خروجی
 • امکان شنود تماس ها
 • امکان مدیریت خطوط تلفن ورودی و خروجی از سرور
 • امکان مانیتورینگ سخت افزار سرور و کارتها
 • امکان Backup گرفتن و یا Restore  تنظیمات قبلی
 • امکان خاموش و یا ریست کردن سرور
 • و کلی امکانات دیگر…منبع : ویپ نگین ویپ – پنل مدیریت الستیکس


[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : پیوندها
ن : Admin
ت : یکشنبه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
زیارت بهترین زوج جهان در روز یکشنبه

زیارت حضرت علی ،ع، در روز یکشنبه:


ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮَﺓِ ﺍﻟﻨَّﺒَﻮِﻳَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺪَّﻭْﺣَﺔِ ﺍﻟْﻬَﺎﺷِﻤِﻴَّﺔِ ﺍﻟْﻤُﻀِﻴﺌَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺜْﻤِﺮَﺓِ ﺑِﺎﻟﻨُّﺒُﻮَّﺓِ ﺍﻟْﻤُﻮﻧِﻘَﺔِ [ﺍﻟْﻤُﻮﻧِﻌَﺔِ] ﺑِﺎﻟْﺈِﻣَﺎﻣَﺔِ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺿَﺠِﻴﻌَﻴْﻚَ ﺁﺩَﻡَ ﻭَ ﻧُﻮﺡٍ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻤَﺎ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻫْﻞِ ﺑَﻴْﺘِﻚَ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒِﻴﻦَ ﺍﻟﻄَّﺎﻫِﺮِﻳﻦَ ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤَﻼ‌ﺋِﻜَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺤْﺪِﻗِﻴﻦَ ﺑِﻚَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺎﻓِّﻴﻦَ ﺑِﻘَﺒْﺮِﻙَ ﻳَﺎ ﻣَﻮْﻻ‌ﻱَ ﻳَﺎ ﺃَﻣِﻴﺮَ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻫَﺬَﺍ ﻳَﻮْﻡُ ﺍﻟْﺄَﺣَﺪِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻳَﻮْﻣُﻚَ ﻭَ ﺑِﺎﺳْﻤِﻚَ ﻭَ ﺃَﻧَﺎ ﺿَﻴْﻔُﻚَ ﻓِﻴﻪِ ﻭَ ﺟَﺎﺭُﻙَ ﻓَﺄَﺿِﻔْﻨِﻲ ﻳَﺎ ﻣَﻮْﻻ‌ﻱَ ﻭَ ﺃَﺟِﺮْﻧِﻲ ﻓَﺈِﻧَّﻚَ ﻛَﺮِﻳﻢٌ ﺗُﺤِﺐُّ ﺍﻟﻀِّﻴَﺎﻓَﺔَ ﻭَ ﻣَﺄْﻣُﻮﺭٌ ﺑِﺎﻟْﺈِﺟَﺎﺭَﺓِ ﻓَﺎﻓْﻌَﻞْ ﻣَﺎ ﺭَﻏِﺒْﺖُ ﺇِﻟَﻴْﻚَ ﻓِﻴﻪِ ﻭَ ﺭَﺟَﻮْﺗُﻪُ ﻣِﻨْﻚَ ﺑِﻤَﻨْﺰِﻟَﺘِﻚَ ﻭَ ﺁﻝِ ﺑَﻴْﺘِﻚَ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﻣَﻨْﺰِﻟَﺘِﻪِ ﻋِﻨْﺪَﻛُﻢْ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﻤِّﻚَ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺁﻟِﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ ﻭَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ [ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ‏] ﺃَﺟْﻤَﻌِﻴن


زیارت حضرت زهرا ،س، در روز یکشنبه:


ﺍﻟﺴَّﻼ‌ﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚِ ﻳَﺎ ﻣُﻤْﺘَﺤَﻨَﺔُ ﺍﻣْﺘَﺤَﻨَﻚِ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺧَﻠَﻘَﻚِ ﻓَﻮَﺟَﺪَﻙِ ﻟِﻤَﺎ ﺍﻣْﺘَﺤَﻨَﻚِ ﺻَﺎﺑِﺮَﺓً ﺃَﻧَﺎ ﻟَﻚِ ﻣُﺼَﺪِّﻕٌ ﺻَﺎﺑِﺮٌ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﺃَﺗَﻰ ﺑِﻪِ ﺃَﺑُﻮﻙِ ﻭَ ﻭَﺻِﻴُّﻪُ ﺻَﻠَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻤَﺎ ﻭَ ﺃَﻧَﺎ ﺃَﺳْﺄَﻟُﻚِ ﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺖُ ﺻَﺪَّﻗْﺘُﻚِ ﺇِﻻ‌ ﺃَﻟْﺤَﻘْﺘِﻨِﻲ ﺑِﺘَﺼْﺪِﻳﻘِﻲ ﻟَﻬُﻤَﺎ ﻟِﺘُﺴَﺮَّ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻓَﺎﺷْﻬَﺪِﻱ ﺃَﻧِّﻲ ﻇَﺎﻫِﺮٌ [ﻃَﺎﻫِﺮٌ] ﺑِﻮِﻻ‌ﻳَﺘِﻚِ ﻭَ ﻭِﻻ‌ﻳَﺔِ ﺁﻝِ ﺑَﻴْﺘِﻚِ ﺻَﻠَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺃَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : یاوران موعود
ت : یکشنبه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
دیدگاه‌ها برای زیارت بهترین زوج جهان در روز یکشنبه بسته هستند
درجات بهشت

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:


«عَدَدُ دُرَجِ الْجَنِّةِ عَدَدُ آىِ الْقُرآنِ، فَاِذا دَخَلَ صاحِبُ الْقُرْآنِ الْجَنَّةَ قَیلَ لَهُ: اِقْرَأْ وَ ارْقَأْ لِكُّلِ آیَةٍ دَرَجَةٌ فَلا تَكُونُ فَوْقَ حافِظِ الْقُرْآنِ دَرَجَةً»؛


تعداد درجات بهشت به تعداد آیه هاى قرآن است، هنگامى كه اهل قرآن وارد بهشت شود به او گفته مى شود قرآن بخوان و بالا برو، براى هر آیه اى درجه اى است، بنابراین بالاترین درجه از آنِ حافظان قرآن است.


[ بحارالأنوار، ج 92، ص 22.]
[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : یاوران موعود
ت : یکشنبه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
دیدگاه‌ها برای درجات بهشت بسته هستند
صبح قرآنی

بسم الله الرحمن الرحیم


صبحتون بخیر


آیه ۴۲ از سوره مبارکه انعام؛


امتحان به بلا


متن آیه؛


وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ یَتَضَرَّعُونَ


ترجمه؛


ﻭ ﺑﻰ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺍﻣﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻧﺪ [ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻧﻰ] ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻳﻢ؛ ﭘﺲ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ [ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﻰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ] ﺑﻪ ﺗﻬﻴﺪﺳﺘﻰ ﻭ ﺳﺨﺘﻰ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺩﭼﺎﺭ ﻛﺮﺩﻳﻢ، ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ [ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ] ﻓﺮﻭﺗﻨﻰ ﻭ ﺯﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ.


تفسیر؛


1 ﺑﻌﺜﺖ ﺍﻧﺒﻴﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩم، ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﻨّﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻟﻬﻰ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻟﻘﺪ ﺍﺭﺳﻠﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍُﻣَﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ


2 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ، ﻋﺒﺮﺕ ﺁﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻗﺒﻠﻚ


3 ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ، ﮔﺎﻫﻰ ﻓﺸﺎﺭ ﻭﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮﻯ ﻫﻢ ﻟﺎﺯم ﺍﺳﺖ. ﺍﺧﺬﻧﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﺒﺄﺳﺎء ﻭ ﺍﻟﻀﺮّﺍء


4 ﻣﺸﻜﻠﺎﺕ، ﺭﺍﻫﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻴﺪﺍﺭﻯ ﻓﻄﺮﺕ ﻭﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ. ﻳﺘﻀﺮّﻋﻮﻥ[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : یاوران موعود
ت : یکشنبه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
دیدگاه‌ها برای صبح قرآنی بسته هستند
فاذا فرغت فانصب

خواندی 

 فاذافرغت فانصب

 و گفتی :

وعده دیدار خورشید پس ازنصب ولایت اغازشد

و بارامانت را به صاحب غدیرسپرد

 [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : abofazel-1385
ت : یکشنبه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
دیدگاه‌ها برای فاذا فرغت فانصب بسته هستند
توقیعات امام زمان (عج) (حسین بن روح) بخش دوم

توقیعات امــام زمـان (عــج) :


(حسین بن روح) بخش دوم


شیخ الطائفه در کتاب «غیبت» می‏نویسد: جمعی از علما از ابوالحسن محمد بن احمد بن داود قمی برای من نقل کردند که وی گفت: در پشت نامه‏ای که مشتمل بر جواب مسائل اهل قم بود و از حسین بن روح پرسیده بودند آیا این جواب‌ها از وجود اقدس امام زمان است یا از محمد بن علی شلمغانی، چه که وی گفته است جواب این مسائل را من داده‏م؛ دیدم بخط احمد بن ابراهیم نوبختی و املاء ابوالقاسم حسین بن روح نوشته بود:


«بسم الله الرحمن الرحیم

ما بر نامهی شما واقف شدیم و از مضمون آن اطلاع یافتیم. تمام جواب‌ها از ماست و آن مخذول ضال مضل معروف به عزاقری لعنه الله علیه، در یک حرف آن دخالت نداشته است.

سابق بر این نیز جواب‌هایی بوسیله‌ی احمد بن بلال و افرادی همانند او به شما می‏رسید؛ بدانید که آنها و این مرد ملعون (شلمغانی) همه از اسلام برگشته و مرتد شده‏اند، خدا آنها را لعنت کند و مورد خشم خود قرار دهد.»

و هم در نامه نوشته بود، قبلا می‏خواستم بدانم آن جواب‌ها (را که احمد بن بلال و غیر او) بما می‏دادند از حضرتت بود یا نه؟ جواب آن بدین مضمون صادر گشت: آگاه باش آنچه سابق بوسیله‌ی آنها به شما رسید، ضرر نداشت و جواب‌ها درست بود».

و هم شیخ در غیبت می نویسد: از یکی از علما نقل شده که در خصوص بعضی از این قبیل افراد که مورد غضب خداوند قرار گرفتند (و از راه حق منحرف گشتند) از حضرت سؤال شده بود؛ و این جواب به افتخار او صادر شد: علم، علم ماست و کفر آنکس که کافر گشته برای شما زیانبخش نیست. پس توقیعی که بدست او صادر شده اگر یکی از موثقین گذشته نسبت صحت آن را به ما تصدیق کرده است، خدا را شکر کنید و آن را بپذیرید. و آنچه در آن شک دارید، یا فقط بدست همان گمراه مرتد توقیعی درباره‌ی آن به شما رسید، آن را به ما برگردانید و از ما توضیح بخواهید تا صحت و سقم آن را برای شما روشن سازیم. خداوند جل ثناؤه، یار و مدد کار شما باشد. و هو حسبنا فی امورنا و نعم الوکیل.

ایوب بن نوح گفته: اول کسی که این توقیع شریف را برای من روایت کرد ابوالحسین محمد بن علی بن تمام بود. او می گفت: من آن را از روی نوشته پشت نامه‏ای که نزد ابوالحسن محمد بن احمد بن داود بود استنساخ نمودم. وقتی ابوالحسن آمد من آن را برای او خواندم. ابوالحسن گفت: این مکتوب را اهل قم بشیخ ابوالقاسم حسین بن روح نوشتند و مسائلی در آن است که حسین بن روح هم جواب آن را (که از ناحیه‌ی مقدسه رسیده بود) بخط احمد بن ابراهیم نوبختی در پشت آن نوشت و این مکتوب بدست ابوالحسن بن داود رسیده بود.
[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : یاوران موعود
ت : شنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۵
دیدگاه‌ها برای توقیعات امام زمان (عج) (حسین بن روح) بخش دوم بسته هستند
پاتوق بچه شیعه ها ۲۰۱۶-۰۴-۰۲ ۰۶:۵۶:۴۶

 امام حسين عليه السلام:

اَلخُلقُ الحَسَنُ عِبادَةٌ؛
خوش اخلاقى عبادت است

كنزالعمال، ج13، ص151، ح36472


[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : shia-patogh
ت : شنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۵
دیدگاه‌ها برای پاتوق بچه شیعه ها ۲۰۱۶-۰۴-۰۲ ۰۶:۵۶:۴۶ بسته هستند
گامی کوچک

در دانشگاه استادی داشتم که همیشه می گفت:


" گاهی کوچکترین گام در جهتِ صحیح، منجر به بزرگترین گام زندگی می گردد. اگر لازم است، روی پنجه راه روید، اما قدم را بردارید"


یا صاحب الزمان، مولای مهربانم...

چه راهی صحیح تر و درست تر از راهِ محبت و مودت شما؟


چه راهی صحیح تر و درست تر از راهِ نزدیکتر شدن به شما؟


آقای خوبم، کمکم کن؛ می خواهم قدمی هر چند کوتاه در این راه بردارم.[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : یاوران موعود
ت : شنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۵
دیدگاه‌ها برای گامی کوچک بسته هستند
چقدر امام زمان وجودتو تسخیر کرده؟

کلام استاد


دیگران با زبان بی زبانی از شما می پرسند:


شما که امام زمان(عج) را می شناسی و به او علاقه داری،

مولای تو چقدر وجود تو را تسخیر کرده است؟

.

این ولایتی که از آن دم می زنی، اثرش در تو تا چه حد عمیق بوده است؟


زندگی تو را با دیگران چقدر متفاوت کرده است؟


چقدر با نشاط تر، با انرژی تر و با آرامش بیشتری زندگی می کنی؟


اگر ما که مدعی انتظار هستیم، به این پرسش ها پاسخ درخوری ندهیم، نه تنها مبلّغ خوبی برای حضرت نخواهیم بود،

بلکه وجود ما و ادعای ما ضد تبلیغ برای وجود نازنین او خواهد بود.


منبع: کتاب_انتظار ، صفحه 92-93

نویسنده:

استادپناهیان
[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : دسته‌بندی نشده
ن : یاوران موعود
ت : شنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۵
دیدگاه‌ها برای چقدر امام زمان وجودتو تسخیر کرده؟ بسته هستند
 
 
 

این سایت در راستای مهدویت و بررسی نشانه های ظهور راه اندازی گردیده است

 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.
 
 
unique-pet